Δημόσιες Σχέσεις

Image
Δημόσιες Σχέσεις

 • Καθορισμός μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων
 • Κατάρτιση βάσης δεδομένων
 • Αποτίμηση παρούσας εικόνας
 • Εύρεση κοινού στόχου
 • Κατάρτιση προγράμματος ενεργειών για την επίτευξη των στόχων
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού
 • Εφαρμογή προγράμματος δημοσίων σχέσεων μέσω:
Εντύπων (εσωτερικές εκδόσεις, ετήσιος απολογισμός κ.α.)
 1. Δημοσιεύσεων στον Τύπο
 2. Οργάνωσης Συνεντεύξεων Τύπου
 3. Επαφών με εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 4. Οργάνωσης και λειτουργίας Κέντρου Τύπου
 5. Συγκέντρωσης αποκομμάτων εφημερίδων - αποδελτίωσης - αποστολής Δελτίων Τύπου
 6. Δημοσιεύσεις Συνεντεύξεων
 7. Επιχειρηματικών δώρων και ενεργειών καλής θέλησης
 8. Συμμετοχής σε εκθέσεις και συνέδρια
 9. Φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, δωρεών, κοινωνικής καμπάνιας
 10. Διοργάνωσης συνεδρίων, διαλέξεων, κ.α.

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα αποστολής ενημερωτικών για να λαμβάνετε νέα για τις εκθέσεις μας…

We do not spam!